Dechos Engineering  Steenwijkerstraatweg 100  7942 HR  Meppel  GSM 0613283537   Tel/Fax 0522 - 795 016  K.v.K Arnhem 09152990   BTW nr. NL 191491329 B01

DECHOS

Informatie lozingsverbod 2009

 

De wet

Vanaf 2006 gold het al voor de nieuwbouwschepen en 1 Januari 2009 is de bestaande pleziervaartvloot aan de beurt. Dan wordt het lozingsverbod "toiletafvalwater” voor de pleziervaart van kracht. Vanaf die datum zijn booteigenaren bij wet verplicht om het zgn. zwartwater (dus niet het grijswater; afvalwater van keukens, wastafels, douches, wasmachines, etc) m.b.v. een vuilwatersysteem aan boord vast te houden.


In feite wordt het verbod van kracht door een uitzondering voor de pleziervaart op het algemene lozingsverbod uit de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren op te heffen. Deze uitzondering werd in 1974 gemaakt omdat er voor de recreatievaart op de wal onvoldoende inzamelpunten waren waar de vuilwatertanks kon worden geleegd. Uitzonderingen blijven overigens bestaan; schepen van voor 1950 hoeven geen voorzieningen te treffen.

 

Het van kracht worden van het lozingsverbod is met instemming van oa. de HISWA, het Watersportverbond, de ANWB, het Interprovinciaal overleg, de Unie van Waterschappen en de Stichting Reinwater besloten.


In de toekomst zal er via andere wet- en regelgeving ook een verbod komen voor schepen die bedrijfsmatig worden gebruikt, zoals de chartervaart, bruine vloot, rondvaart- en partyboten.


 

Onderzoek

Er is met diverse (wetenschappelijke) onderzoeken aangetoond dat de pleziervaart een aardig deel van de totale vervuiling van het oppervlaktewater voor haar rekening neemt. Directe effecten op het milieu zijn 1) anaerobie – zuurstofloze omstandigheden en 2) eutrofiering – verrijking met meststoffen van het water.

 

Eutrofiering leidt tot algenbloei (waaronder voor de mens schadelijke blauwalg (wat eigenlijk geen alg is...maar een bacterie). Algenbloei kan voor een ernstige verstoring van het ecosysteem zorgen. En op het moment dat deze algen massaal afsterven dan kan dat tevens tot zuurstofloze omstandigheden leiden met vissterfte tot gevolg.

 

De milieubelasting is overigens verwaarloosbaar ten opzichte van de effecten op de volkgezondheid. Volgens onderzoek is in Nederland de pleziervaart verantwoordelijk voor circa 15% van de 100.000 mensen die jaarlijks ziek worden van het zwemmen in meren en rivieren. De 15.000 ziektegevallen is wellicht de belangrijkste reden voor het verbieden van de lozingen.

Onderzoeksrapport Gezondheidsraad, Onderzoek RIZA , Sichting Reinwater 


Hierbij geldt wel dat de mate van vervuiling sterk afhankelijk is van de concentratie aan schepen binnen een bepaald gebied en het aantal lozingen binnen een bepaald tijdsbestek. Zo kunnen een tiental schepen die voor anker liggen bij een strandje een reeel besmettinggevaar opleveren maar zullen bijv. honderd boten midden op het ijsselmeer die op dezelfde dag 2 keer hun toilet legen zeer weinig effect sorteren vanuit (milieu)hygienisch oogpunt.  RIZA/Grontmij werkdocument  


 

Mentaliteitsomslag

Veel watersporters vinden het lozingsverbod onzin. Hoewel het niet precies duidelijk wordt waarom want aan de wal is het ook niet algemeen geaccepteerd dat je in een tuin of het park je behoefte doet terwijl er een toilet in de buurt is. Toch zullen de meeste mensen uiteindelijk in zien dat het niet anders kan dat op sommige plekken het toiletafvalwater op gevangen moet worden. Ondertussen is het al taboe om je onderwatertoitet te spoelen in de haven.


 

Oplossingen

Naast een vuilwatertank, kunnen er verschillende opvangsystemen aan boord geïnstalleerd worden. Zo kan het bestaande toilet vervangen worden door een chemisch toilet. Een ander aardig alternatief is een droogtoilet zoals bijvoorbeeld het nonolet van de 12ambachten. Dit zgn. droogtoilet verbruikt geen water maar vergt wel wat aanpassingsvermogen van de gebruiker. In iedere haven kan een chemisch en/of eco-toilet geleegd worden.

 

Sinds het Besluit Jachthavens van kracht is geworden telt Nederland inmiddels (dankzij overheidssubsidies) zo'n 300 inzamelstations voor vuil en bilgewater, Dit aantal zal de komende jaren fors toenemen omdat het besluit verplicht iedere jachthaven met meer dan vijftig ligplaatsen om een voorziening voor de opvang van vuilwater te hebben.


 

Investering

Een droog- of chemisch toilet is ongetwijfeld de goedkoopste oplossing. Wanneer men kiest voor een vuilwatersysteem aan boord en de installatie zal uitbesteden dan moet men rekenen op een verdubbeling van de totale investering in vergelijking met diegene die het systeem zelf aanleggen.


Voor de 'doe-het-zelfers' biedt Dechos vuilwatersystemen aan in de vorm van een kwalitatief hoogwaardig bouwpakket. Een compleet en bouwpakket is er bij Dechos vanaf +/- 350 euro.

 

 

 

 

 

Hieronder een aantal links die informatie bevatten over het aankomende lozingsverbod:

 

 

Standpunt hiswa besluit lozingsverbod

Mogen pleziervaartuigen toiletwater lozen op oppervlaktewater?

Zijn jachthavens verplicht om vuilwater in te zamelen?

Vuilwaterconvenant zorgt voor schoner vaarwater in Nederland

Recreatie en diffuse bronnen, min. van verkeer en waterstaat

Standpunt watersportverbond besluit lozingsverbod

Een brochure over hoe en waarom van vuilwaterinzameling pleziervaart

Klein stukje informatie over aandeel pleziervaart bacteriologische vervuiling; hoofdstuk 7.5

Wetenschappelijk onderzoek van RIZA over scheepvaart en huishoudelijk afvalwater

Zwemwaterkwaliteit en aandeel pleziervaart

Onderzoek naar knelpunten rond de opvang van toiletafvalwater, stichting reinwater

 

 

Geen acrobat reader?

Stuur deze website door naar een bekende


© All rights reserved. Dechos Engineering
t: 0522 795 016 - e: info(@)dechos.nl
Dechos Engineering Steenwijkerstraatweg 100 7942HR Meppel